Linka důvěry SOS se i letos zapojila do kampaně Týden Země

26.04.2011 14:32

Linka důvěry SOS se každoročně zapojuje v rámci projektu Zdravé město do celosvětových kampaní v podobě osvětových a informačních preventivních programů. I v letošním roce jsme se připojili do kampaně Týden Země ve spolupráci se Zaměst.pojišťovnou Škoda pořádané Ekocentrem-Zahrada DDM, městem,atd.Za naše pracoviště jsme chtěli opakovaně připomenout, význam vlivu životního prostředí na zdraví psychické a fyzické u většiny lidí.Lidé měli možnost vyjádřit ,co jim v našem městě vadí /STRESORY/ ve formě malování, vyplňování amket, kde se měli možnost napsat, co by si přáli zlepšit a co oni sami dělají pro zlepšení životního  prostředí.Dále měli lidé možnost odreagovat si nahromaděné negativní emoce/lítost, vztk, křivdu-atd/ na boxovacím pytli a panákovi.Pro zpestření akce jsme uspořádali malování na obličej , kde se tvořily fronty hlavně dětí.Byli jsme překvapeni velkou ochotou přítomných lidí ke spolupráci při vyplňování anket,dialogu a zájmu o naši činnost.Značný zájem opět vzbuzovaly tabule s informacemi o rozdílech založení mužů a žen, o častých chybách v komunikaci a ženské taktice.Stále více hektický životní styl, pracovní nároky, ekonomická situace, špatná komunikace způsobuje u mnoha lidí stresy, problémy ve vztazích a následné zhoršení zdraví.Jsme rádi, že jsme opět mohli připomenout svým preventivním programem hodnotu zdraví a doporučit zkusit měnit své zaběhnuté stereotypy, ovlivńovat co je v našich možnostech-o kterých často ani nevíme, protože se málo známe.

Poděkování zaslouží všichni, kteří se na této akci jakkoliv podíleli.

Renata Nekolová, Linka důvěry SOS.

Zpět